ESP32

Vývojová doska s čipom ESP32 je výborná voľba pri tvorbe IoT projektov. V čipe je zabudovaný pomerne výkonný procesor s kontektivitou WiFi a aj bluetooth, ktorý pracuje na frekvencií až do 240 MHz s dvojitým jadrom.

ESP32 je navrhnutá pre mobilné zariadenia, riadiace časti elektronických zariadení a aplikácie internetu vecí ( IoT ). Zapojenie má  ultranízku spotrebu energie vďaka kombinácii niekoľkých typov vlastného softvéru a možnosti dynamicky prepínať rôzne režimy výkonu.

 

Vypracoval Ing. Robert Roman

 

Parametre

Dokumentácia

ESP32 - podrobný popis

Doska ESP32 je schopná spoľahlivo fungovať v priemyselnom prostredí s prevádzkovou teplotou v rozsahu od   – 40 °C    do   + 125 °C. Na doske plošného spoja ESP32 sú umiestnené kalibračné obvody, ktoré dokážu dynamicky odstraňovať nedokonalosti vonkajších obvodov a prispôsobovať sa zmenám vonkajších podmienok.

ESP32 môže fungovať ako kompletný samostatný hlavný riadiaci systém alebo ako podriadené zariadenie k hostiteľskému mikrokontroléru ( MCU ), čím sa znižuje pracovné zaťaženie hlavného aplikačného procesora. Modul ESP32 môže byť prepojený s inými systémami prostredníctvom svojich rozhraní SPI / SDIO, I2C / UART alebo pomocou Wi-Fi a Bluetooth.

ESP32

Zopakujme si hlavné prednosti dosky ESP32:

  • Robustný dizajn
  • Veľmi nízka spotreba energie
  • Hybridný Wi-Fi a Bluetooth čip

Programovanie ESP32

Vývojová doska ESP32